İsviçre Seyahat Sağlık Sigortası

İsviçre,  Schengen bölgesi şartlarını uygulayan ülkeler arasında yer almaktadır. İsviçre Konsolosluğu himayesinde alınan vize ve zorunlu seyahat sigortası diğer AB üye ülkelerinde de geçerli olacaktır.

Seyahat Sağlık Sigortası poliçesi vize başvurusunda istenen gerekli evraklardan biridir. Bu evrak belirli şartları taşımalı, mevcut yasa ve uygulamaları karşılar nitelikte olmalıdır. Schengen seyahat sigortası kapsamında olmayan, talep edilen özellikleri tamamlamamış poliçeler nedeniyle vize başvurusu geçersiz sayılmaktadır.

Yurt dışı seyahat sigortası, ziyaret edilecek ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Schengen ülkelerinin tamamında bu poliçeler için belli bir şartname hazırlanmış ve bu kurallar dahilinde poliçe düzenlenmesi talep edilmektedir. Amerika, Kanada, Hindistan  ve Çin gibi vize başvurularında farklı prosedürler uygulayan diğer ülkeler için şartlar değişecektir.

Schengen kapsamlı yurt dışı sigorta poliçesi düzenlenirken dikkat edilecek koşulların ilki teminatın miktarıdır. Avrupa Birliği ülkeleri bu rakamın Schengen anlaşması gereği bölgenin tamamında azami 30.000 Euro olması yönünde karar alarak uygulamaya koymuştur.

Yalnızca İsviçre değil diğer Avrupa Birliği ülkelerine yapılan vize başvurularında da talep edilen sigorta poliçesinin 30.000 Euro teminatlı olması gerekir. Ayrıca seyahat süresinin tamamını kapsayan bir poliçenin hazırlanması önemli bir ayrıntıdır.

İsviçre seyahat sağlık sigortası ile ilgili tüm detayları hakkında bilgi aktardığımız yazımızda poliçenin zorunlulukları ve tercihle değiştirilebilen ekstra avantajları konusunda da genel fikir edinebilirsiniz.

İsviçre Vatandaşlarına Seyahat Sağlık Sigortası

İsviçre vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası da hemen hemen aynı şartlara bağlı kalınan bir poliçe üzerinden işlem görmektedir.

İsviçre vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları ziyaretlerde yolculuklarını güvence altına almak amacıyla poliçeler tanımlanmıştır. Yaralanma, hastalık, vefat gibi beklenmedik durumlar dahilinde yolcunun tedavi, konaklama, ilaç ya da cenazesinin ülkesine gönderimi gibi garanti maddeler kişinin kendini güvende hissetmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Seyahat sigortası sahibinin aniden oluşabilecek olumsuz durumlara karşı bir güvencesinin olduğunu bilmesi seyahatinin tedirgin olmadan geçmesini sağlayacaktır. Seyahat sigortası hem maddi hem de manevi olarak yolcuya güvence sağlamaktadır.

Ayrıca, zorunlu seyahat sigortası kapsamının dışında kalan ek tanımlamalar da yolcuyu isteği çerçevesinde poliçeye eklenebilmektedir.

Poliçeye tanımlanacak ek özellikler; pasaportun kaybı, seyahatin iptali, bagajın zarar görmesi ya da kaybolması durumunda yolcuyu koruyan teminatlardan oluşmaktadır. Saydığımız ve çeşitlendirilebilir bu ek teminatlar kişinin tercihine göre poliçeye eklenmektedir.

2021’nin ilk aylarında başlayan ve devam eden  pandemi süreci sebebiyle yurt dışı seyahat sigortalarında da bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerle Türkiye’ye gelen yabancı ülke vatandaşlarının olasılık dahilinde karşılaşabileceği Covid-19 virüsü nedeni ile hasta olması durumunda gerekli tedavi giderlerinin karşılanmasına yönelik düzenlenmiştir. Covid-19 teminatlı sigorta poliçesiyle seyahat eden turistlerin sağlığı, tedavisi ve seyahati güvence altına alınmıştır.

İsviçre vatandaşlarına Türkiye seyahatleri için seyahat sigortası yapılırken kişinin kimlik/özlük bilgileri, ziyaret başlangıcı ve bitiş tarih aralıkları sisteme girilmelidir. Sigorta poliçesi Türkiye’yi ziyaretten bir gün önce başlamalı ve seyahatin bitişinden sonraki gün sona ermelidir.

İsviçre Seyahat Sigortası Nasıl Yapılır?

Uluslararası seyahat ve sigorta şartlarını karşılayan bir poliçe için gerekliliklerin tam olarak ifade edilmesi önem taşımaktadır. Seyahat süresinin net olarak belirtilmesi ve kapsam içinde olması bu gerekliliklerden biridir.

Seyahat sigortalarında deneyimli bir profesyonel tarafından İsviçre ziyaretinizi kapsayan seyahat poliçenizi oluşturmanız daha sağlıklı bir karar olacaktır. Poliçenizde şartları karşılamayan her hangi bir detay vize işlemlerinizi etkileyecektir. Bu nedenle tüm detaylara hakim bir danışmanla İsviçre poliçenizi hazırlamanız daha sağlıklı sonuç verecektir.

Yurt dışı seyahat sigortası yolculuk planınıza göre bir gün ya da bir sene olarak yapılabilmektedir. İsviçre ve diğer Avrupa Birliği üyeleri ülkeler için teminat 30.000 Euro olarak belirlenmiştir. Seyahat sürenizin tümünü karşılayacak bir poliçe hazırlanmalıdır. İsviçre seyahatinizi uzatmanız durumunda danışmanınızla görüşerek süre uzatımını sağlayabilirsiniz.

Schengen seyahat sigortası poliçesi vize başvurularında sizden asıl evraklardan biri olarak talep edilmektedir. İsviçre sigorta poliçenizin de diğer evraklar gibi özenle, kontrol edilerek yapılması gerekmektedir. Poliçenizde yapacağınız bir hata olumsuz sonuç almanıza, yeni başvuru için ekstra zaman harcamanıza ve sigorta sürelerinin değişmesine neden olacaktır.

Seyahat sağlık sigortası poliçesi başvuru sahibi adına düzenlenmeli, gidilecek ülke muhakkak belirtilmeli, poliçe el yazısı ile doldurulmamalıdır. Hazırlıkları tamamlanmış  online seyahat sigortası kişinin verdiği bilgiler ışığında doldurularak ödemesi seyahat süresi ve varsa ek tanımlamalar dahilinde yapılarak sigorta şirketinin antetli kağıdına kopyası alınmalıdır. Söz konusu acente tarafından imzalanan ve kaşelenen evrak tarafınıza yani başvuru sahibine teslim edilecektir.

İsviçre Seyahat Sağlık Sigortası Süresi

İsviçre seyahat sağlık sigortası süresi alacağınız vize ile aynı süreyi kapsayacaktır. Belirlediğiniz seyahat planı dahilinde İsviçre’dan başka Schengen ülkelerini de ziyaret edecekseniz o süreyi de poliçenize dahil etmelisiniz.

Seyahat süreniz aynı zamanda poliçe sürenizdir. Bu sebeple poliçeniz önlem gereği bir gün önce başlatılmalı ve ülke ziyaretinizin bitişinden bir gün sonra sona ermelidir.

İsviçre vize başvurunuzda değerlendirmeye alınacak poliçe tüm şartları adınıza, ziyaret sürenize ve uluslararası seyahat şartlarına uygunluğu yönünde incelenecektir. Bu sebeple diğer detaylarda olduğu gibi seyahat sağlık sigortası süresi konusunda da dikkatli olunması gerekmektedir. Seyahat sürenizin tümünü kapsamayan vize başvuruları olumsuz sonuç alabilmektedir.

Seyahat sağlık sigortası süresi en az 1 gün ve en çok 1 sene olmak üzere düzenlenebilir. Vize başvurunuzda belirttiğiniz konaklama süresinin tümünü kapsayan poliçe ülkeye ziyaretinizden bir gün önce tarih alınarak yapılmalıdır.

Vize işleminizde beyan ettiğiniz tarihin tamamını kapsayacak poliçe, eğer daha sonra Schengen bölgesinde ki ülkelerine ziyarette bulunacaksanız uzun süreli de düzenlenebilir. Burada önemli olan seyahatiniz boyunca geçerli bir seyahat sağlık sigortanızın bulunmasıdır.

Her seyahatinize ayrı ayrı sigorta poliçesi düzenletmek yerine seyahatlerinize göre süreleri belirlenmiş tek bir poliçe üzerinden de ziyaretlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ancak İsviçre Seyahat Sağlık Sigortası kapsamında tanımlattığınız poliçe İsviçre ve diğer Schengen ülkelerinde geçerli olacaktır. Schengen harici ülkeler için ise gideceğiniz ülkeye göre poliçe düzenlenecektir.

İsviçre Seyahat Sağlık Sigortası Nerede Yapılır?

İsviçre Seyahat Sağlık Sigortası ve diğer seyahat sigortaları yetkili acenteler tarafından yapılmaktadır. Yasal düzende olmayan, hukuki şartları taşımayan ve uluslararası seyahat sigortası düzenlemeye yetkisi olmayan acentelerin düzenledikleri poliçeler geçersiz sayılacaktır.

İsviçre vize işlemlerini başlatarak başvurusunu sunacak kişilerin konsoloslukların bu konuda belirlediği kriterler çerçevesinde poliçelerini hazırlatmaları gerekir. Acenteye veya vize danışmanınıza vereceğiniz bilgiler bu sebeple önemlidir. Dosyanızın sisteme girişinden sonra düzeltme şansınız olmayacağından profesyonel kişiler aracılığıyla bu işlemi gerçekleştirmelisiniz. Beyan ve ibrazlarınızda yapacağınız eksiklik ya da hata başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesine neden olabilir.

2021 Şubat ayından itibaren yaşanan pandemi nedeniyle tüm ülkeler kendi kritik durumlarına göre AB dışında karar alabilmektedir. Güncel değişiklikler İsviçre Konsolosluk taleplerine anlık yansıdığı için son durum hakkında tam bilgi sahibi olmanız gerekecektir. Böylece vize başvurunuzda sigorta poliçenizde yaşanabilecek yanlışlıkların da önüne geçmiş olacaksınız.

İsviçre her ne kadar Avrupa Birliği  şartlarını uygulasa da olağan dışı konularda kendi talep listesini oluşturacak ve seyahat edecek kişilerin bu kurallara uymasını bekleyecektir.  Uluslararası seyahat kurallarına hakim, güncel değişiklikleri anlık manevralarla dosyanıza yansıtacak bir danışman sizi karşınıza çıkabilecek tüm olumsuzluklara karşı koruyacaktır.

İsviçre vatandaşlarına Türkiye vizesi sigortası da son güncel düzenlemelere göre hazırlanmalıdır. İsviçre vatandaşlarının vizeden muaf tutuldukları seyahatler ve yapacakları diğer ziyaretlerde seyahat sigortası zorunluluğu söz konusudur.

İsviçre Seyahat Sağlık Sigortası acentelerine ait poliçe özelliklerini vize danışmanlarınız aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Sigortayı yapacak firmanın onaylı, resmi ve şartları karşıladığından emin olmanız açısından yine vize danışmanınızın önerileri önemli olacaktır.

İsviçre Seyahat Sigortası Ne İşe Yarar?

Hem İsviçre vatandaşlarına hem de Türk vatandaşlarına kişisel olarak düzenlenen İsviçre seyahat sigortası; seyahat esnasında yaşanması muhtemel oluşabilecek sorunlar karşısında ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik teminatları içermektedir. Kısaca kişiyi yabancı bir ülkede başına gelebilecek olumsuz durumlara karşın maddi ve sağlık konusunda koruyacaktır.

Seyahat sağlık sigortası, öncelikle Konsolosluk taleplerinden biri olmasından dolayı vize alımınızda önemlidir. Adınıza ve seyahat sürenize göre şartları karşılayan bir poliçeniz olmaması durumunda seyahatinizi gerçekleştirebilecek vizeyi alamazsınız.

İsviçre konsolosluğuna ibraz edeceğiniz bu evrak ile seyahatiniz boyunca başınıza gelebilecek hastalık, kaza ve ölüm durumunda tedavi, nakil ve diğer olası harcamalarınız teminat ile korunmuş olacaktır.

Online Seyahat Sağlık Sigortası ile geçerli durumlar ve ana teminat konuları şu şekilde listelenecektir.

 • Yurt dışı ziyaretinizde yaşanabilecek kazalar sonucu ölüm,
 • Seyahat süresince yaşanabilecek sakatlıkları,
 • Seyahati kapsayan süre içinde yaşanan hastalıkları,
 • Seyahatinizde karşınıza çıkabilecek yaralanmaların teminatı
 • Yaralanma, hastalık anında sağlık merkezlerine naklin gerçekleştirilmesi,
 • Tedavide kullanılacak ilaç giderlerinin karşılanması,
 • Seyahat sürecinde gerçekleşebilecek yaralanma ya da hasta olma nedeniyle konaklama giderlerinin ödenmesi,
 • Söz konusu ülkede konaklamanın uzaması durumunda Türkiye’den refakatçinin giderlerin karşılanması,
 • Ülkeye dönüş masraflarının yerine getirilmesi,
 • Seyahat sırasında aile üyesinin vefat etmesi sebebiyle dönüş masraflarının karşılanması,
 • Seyahat sırasında kişinin vefat etmesi durumunda cenaze giderlerinin ve cenazeye refakat edecek kişinin masraflarının karşılanması.

Tüm bu başlıkların dışında ek teminatlarla bagaj zararı, kaybolması ve benzeri konularda da kendinizi korumaya alabilirsiniz. Tüm teminatlar hakkında bilgiyi vize danışmanınızdan ya da yetkili acentelerden alabilirsiniz.

İsviçre Seyahat Sigortası Ne Zaman Yapılmalıdır?

İsviçre seyahat sağlık sigortası gerçekleştireceğiniz İsviçre seyahatiniz öncesi yapılmalıdır. İsviçre ya da Schengen olarak adlandırılan vize başvurusunda poliçenizin hazır olması gerekmektedir.

El yazısı ile doldurulan poliçeler İsviçre Konsolosluğu tarafından kabul edilmemektedir. İsviçre Konsolosluğu tarafından güncel duyurularla yönlendirme yapılarak istenen  poliçeler hakkında bilgiyi seyahat planınızı vize uzmanınızla paylaşarak edinebilirsiniz.

Seyahat sağlık sigortasının diğer bilinen adıyla yurt dışı seyahat sağlık sigortasının Schengen bölgesindeki ülkeler için minimum  30.000 Euro teminatlı olması gerekmektedir. Seyahatinizin başlangıç ve son günü kapsayacak bu poliçenin tarih aralığının itinayla belirtilmesi gerekir.

Ayrıca online seyahat sağlık sigortasında yaş sınırlaması getirilmemelidir. Genel sigorta poliçelerinin bazıları yaş sınırı gözeten poliçeler de düzenlemektedir. Bu hususta mutlaka dikkatle davranılmalıdır.

Seyahatinizi kapsayan İsviçre seyahat sağlık sigortası tüm Schengen bölgesinde geçerlidir. Sigortanın geçerli olduğu zaman aralığında Schengen ülkelerine ziyaret gerçekleştirebilirsiniz. Sizden ayrıca düzenlenmiş bir poliçe talep edilmeyecektir.

İsviçre seyahatinizden önce gerçekleştireceğiniz vize başvurusunda talep edilen seyahat planınız ve rezervasyonlarınızdaki tarihler poliçenizle uyumlu olmalıdır. Evrakların güncelliği kadar teyit edilebilir olması da önemlidir. Bu sebeple tüm vize başvurunuzun yasalara, kurallara ve vize şartlarına hakim bir danışmanla yapılması sizi koruyacaktır.

İsviçre Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları

İsviçre Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları vizenize yani seyahat sürenize ve vize kategorinize (turistik-ticari-sağlık-insani yardım-eğitim) göre değişiklik gösterebilir.

Gideceğiniz ülke, kalacağınız süre ve ek tanımlamalar fiyatların değişimine neden olacaktır. İsviçre Seyahat Sağlık Sigortası 0 yaşından 75 yaşa kadar uygulanmakta ve minimum 30.000 Euro teminatını karşılar nitelikte olmalı, seyahatinizin zaman aralığına göre hesaplanmış olarak hazırlanmalıdır.

Yurt dışı seyahat sigortası poliçeleri olası kaza, hastalık ve ölüm konusunda teminat sunmaktadır.  Tedavi, ilaç, cenaze ve ulaşım ücretleriniz bu teminatlar üzerinden karşılanır. Bazı ülkelerin standart sağlık hizmetlerinin çok tatmin edici olmamasından kaynaklı olarak danışmanlarınızın önereceği teklif listelerini değerlendirmenizde yarar vardır.

Poliçenize tanımlatacağınız ek bazı teminatlar seyahatin aniden iptali, bagajınızın kaybolması, pasaportunuzun kaybolmasına yönelik sizi güvence altında tutacaktır.

Özellikle, uzun süreli ya da eğitim bazlı İsviçre seyahati gerçekleştirecek öğrenciler ya da eğitmenler için poliçe özellikleri daha da önem kazanacaktır.

Yurt Dışı Eğitim Sağlık Sigortası farklı bir ülkede düzenli bir rutinle yaşaması gerekenler için ciddi bir öneme sahiptir.  Vize danışmanınız ya da sigorta firması ile gidilecek ülkenin genel özelliklerini karşılar nitelikte bir poliçe hazırlanmalıdır.

Seyahat sağlık sigortası için açık ve net bir rakam vermek olası değildir. Kişinin neden İsviçre’de bulunması gerektiğinden, zaman aralığına ve beklenen ek özelliklere kadar birçok değişken seyahat sigortası ücretlerini etkilemektedir. En uygun seyahat sigortası kapsamını yine kişisel özellikleriniz belirleyecektir.

Seyahat sağlık sigortası fiyatları hakkında son  güncelleme tarafınıza seyahat planınız, süreniz ve kişisel seçimleriniz alındıktan sonra verilecektir.

Duyurular

İsviçre Konsolosluğu 29 Ekim Resmi Tatil Duyurusu

İsviçre Konsolosluğu ve İsviçre Büyükelçiliği Türkiye’nin Resmi tatil günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim 2021 ...
2023-08-08 12:57:24

İsviçre Konsoloslukları Noel’de ve yeni yılda kapalı olacak

Türkiye’de hizmet veren İsviçre’nin temsilcilikleri Türkiye Cumhuriyeti ve İsviçre’nin resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötür...
2020-11-25 13:32:44
Tüm Duyurular